Tasavvuf ayrı bir din değildir

. Bazen bir teleskop bazen de bir mikroskop
kullanmak gibi bir yöntemdir. İslam dan tasavvufu çıkarırsanız orta bir tür
yeşil kominizim çıkar. Din materyal iz’e olup dindar materyalistleşir. Pek
çok konuda imandan önce ispat aramaya başlar ve kalben körleşebilir. Din
aklın imana uymasını vaaz eder. Akıl başta iman kalp dedir.

Akıl algılama alanımızla sınırlı mevcuda verilen isimler ile düşünebilen
sınırlı bir cevherdir. Akın insana nispeti tasavvuf da Cebrail as.ın Allahın
Resulüne nispeti gibidir. Miraç yolculuğunda sadece Sidretül Müntehaya kadar
gidebilir ve daha ileri bir adım daha atarsam yanarım buradan öteye yalnız
gideceksin der. Kalp imanın barındığı aklın algılama alanı dışında kalan
buradan öteye gidersem yanarım dediği sınıra kadardır. Uluhiyeti anlama
alanı bu sınırdan başlar ve kalp ülkesindeki imanın şuhu da yolcuğu
olayıdır. Bunlar akla izah edilemez. Bu konuda Bediüzzamanın şu izahı da
dikkat çekicidir. Hatırımda kaldığı kadarı ile mealen.

Bu yüzden rüyalarda kalbe gelen manaların akla izahı için Abdül Musavvir
olan hayalin aklın alamayacağı manalara verdiği şekiller ile don giydirilmiş
adeta bizim alemimizdeki bir benzerlik resmine büründürülmüş manalar olarak
akla izah tercümeleridir.(Musavvir her şeye bir şekil ve tarif hali veren
anlamında Allahın 99 Esmasından biridir.)

Konuya gelince

Hüvel Evvelü el Ahirü vez Zahirü vel Batın.

Evvel.  İlk (başlangıç ve ondan önceki bilinmeyen bölge) odur.

Ahir.   Son (bitiş noktası ve ondan sonraki bilinmeyen bölge) odur.

Zahir. Görünen (ne görüyorsanız her şey) odur.

Batın. Görülemeyen, (hissedilemeyen, gizli, idrak edilmesi de mümkün
olmayan) odur.

Şu halde ne görüyorsanız o Allah’ın cc. Zahir isminin tecellileridir. Ama
Zahir ismi de dahil Allah’ın bizzat kendisi değil Allah’ın sonsuz
tecellilerinden 99 esmanın içindeki Zahir ismi ile tecellisidir.

Yani Allah eksik sıfatlardan münezzehtir. Ama Esma il Hüsna’nın
(Esma=isimleri  Hüsna=tecellileri) her birisi Allah’a nispet ile diğer
esmalardan noksan olduklarından eksik ve noksandırlar.

Her esmanın içinde diğer esmaların dahi tecellileri bulunur lakin diğer
esmalar o esmanın içinde nakıs birer tecellidirler. Tüm bilinen ve
bilinmeyen esmaları kendisinde toplayan yalnız Allah cc. dur. Asla Allah
ismi celalinin eksik sıfatlardan münezzehliği ile kıyas edilemezler. Yani
bizler Allahın parça buçuğu değil. Zahir ismi şerifindeki tablonun parça
buçuğuyuz. Ve bünyemizde de ruhumuzda da diğer esmaların Zahir ismindeki
tecellileri gibi bize verilmiş tecellilerini taşımaktayız. Mesela Allah
Rahimdir bidede merhamet vardır gibi.

Şirk

La havle ve la kuvvete illa billah

Havl, hareketin en küçük kesiti, birimidir. Elinizi oynatsanız milyarlarca
belki sayısız havl’in birleşiminden meydana gelen bir şey yapmış olursunuz.
Hareket ise sayısız havl’lerin birleşiminden meydana gelir. Her havl ve
hareketin de olması onu meydana getirecek bir kuvveti gerektirir. Ama Allah
cc. La havle ve la kuvvete illa billah demektedir.

Yani hiçbir havl ve hareket yoktur ki o havl ve hareket sadece Allah dan
olmasın.

Şirk bilindiği gibi Allah ait bir varlığı, olayı, şeyi Allahın yerine ikame
ederek yada onu da yaratılış veya oluşta pay sahibi görüp Allah ortak etmeye
kalkışarak düşünmek ve söylemektir.

Mesela ben sizleri yemeğe çağırsam, yediğiniz ekmek de Allah dan gayri bir
sürü ortakları Allahın o ekmeği yapmasında yardım etmişlerdir. Toprak hava
su güneş birlikte çalışıp o taneyi büyütüp buğday yapmış değirmenci fırıncı
bakkal ekmeği bize ulaştırmış ve bende size ikram etmişimdir.

Bu yüzden asıl büyük ortak Allah cc. olmak ile birlikte bizlerde bunu size
ikram eden küçük ortaklar olarak şükrü yani teşekkürü hak ederiz.

Hâlbuki Allah rızkı ben veririm ve ortağımda yoktur diyor.

Eğer ona uyarda rızkımızı Rezzak verdi der iseniz bize teşekkür etmez ve
bizlere nankörlük etmiş olursunuz ki Allah nankörleri sevmez.

Eğer bizlere teşekkür ile şükranda bulunursanız ki bizim Allahın şerikleri
olduğumuzu kabul anlamına da gelmektedir bu şükran. Bizleri Allaha şirk
koşmuş olursunuz ki. Allah müşrikleri asla af etmez.(buna gizli şirk
deniliyor.) Şirkin gizlisinden ve açığından uzak durmakla emir olundunuz.
Ama hadisi şerifte insanların Allah en çok şükür edeni kullarına en çok
teşekkür edenidir deniliyor.

O halde bu sırrı çözmeden ölürseniz. Gelip gitmiş ömrü ziyan olmuş bir nadim
(nedamet ehli) olarak yarabbi geldik gördük bizi geri gönderde artık şükür
edenlerden olalım diyen bedbahtlardan olmanız riski çok büyüktür.

Hz. Ali ra. İlim bir noktada mündemiçtir. (bir noktada toplanmıştır) onu
cahiller çoğaltırlar diyor.

Bir hatıra

Çeşitli zamanlarda bir tarikata girip tasavvufda ilerlemek için istek ve
taleplerim oldu. her seferinde yaptığım istihareler izin vermediği için
giremedim.

Sonunda Şeyhülekber (en büyük şehyh) ünvanlı Muhyiddin’i Arabi hazretlerinin
Ruhaniyeti ile rabıta kurmak istedim. Bunları düşünürken uyuklar gibi oldum
ve birden karşımda bir takım ışınlama gibi noktalar belirmeye başladı ve iki
zat ortaya çıktılar sonra onların ortasında noktalar oluştu ve diğerlerinin
çok büyük saygı ve tazimde bulunduğu onlardan daha uzunca boylu bir zat
ortalarında belirdi. değerli varlıklar olduklarını kalp tanıyor ve gayri
ihtiyari bir hürmet hissi insanın içinden dışa yansıyordu. Benimle hiç
ilgilenmediler bile ben o sırada acaba rüyamı görüyorum diye düşünüyordum.
Hayır gördüğüm rüya değildi.

Sonra ortalarındaki muhterem zat Ya Muhyiddin diye seslendi. Önünde yeniden
bir takım noktalar oluşmaya başladı ve Muhyiddin’i Arab’i hazretleri başını
önüne eğmiş kemali hürmet ile meydana çıkıp huzurunda terbiyeli bir şekilde
durdu.

O zat ona eli ile de işaret ederek gidebilirsin dedi. Ve Hz. Arabi saygılı
bir şekilde hafif geriler gibi yaparak noktalara halinde ışınlama gibi bir
hal ile çekildi.

Sonra diğerleri de aynı şekilde hiç bir şey söylemeden çekildiler.

Mesaj alınmış ve bu yol ile de tarikata girmeme izin verilmemiş idi.

Sebebi ayrıca bir konu olup burada bu konuya girmeye gerek görmüyorum.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s