B5A SIVI ORGANİK GÜBRE NEDİR?

 
B5A uzun süren çalışma ve araştırmaların sonucunda geliştirilen bir
sıvı organik gübredir. Topraktaki  aktivasyonu son derece hızlı ve
toprağı ıslah edici özelliğe sahiptir. Mikroplazmik replikasyonla,
normalde toprakta azda olsa bulunan faydalı bakterilerin ve diğer
mikroorganizmaların (gözle görülmeyen canlıların) hızlı bir şekilde
çoğalmalarını ve toprağı işlemelerini sağlayan ; dünyada muadili ve
alternatfi olmayan  tek üründür.
B5A SIVI ORGANİK GÜBRENİN ÖZELLİKLERİ
1- B5A tamamen ekolojik ve bitkisel orijinlidir. ( B5A yapımında
tamamen bitkisel ve organik maddeler kullanılmıştır.)
2- B5A yapımın da ki özel formül nedeniyle toprakta ve bitki üzerinde
etkisini gösteren tek organik gübredir.
3- Dünyada başka muadili ve emsali yoktur. Çünkü;
a-) Toprakta organizmal ve mikroorganizmal canlılığı arttırır.
b-) Toprağın organizmal ve mikroorganizmal canlılar tarafından
işlenmesini sağlar.
c-) Topraktaki canlı organizmaların arttırılması toprağın doğal olarak
gübrelenmesi demektir. Örneğin bir solucanın 1 yılda işlediği toprak
miktarı, bir traktörün 1 saatte işlediği toprak miktarına eşittir.
4- Toprakta yıllardır bilinçsizce kullanılan kimyasal gübreler nedeni
ile birikmiş olan kimyasalların parçalanmasını hızlandırarak kimyasal
birikintinin önüne geçer.
5-Dünyada en kısa sürede organik ürün aramasını sağlayan tek organik
gübredir.
6-En kısa sürede organik tarıma geçiş sağlayan alternatifsiz tek
organik gübredir.
7-Az veya çok kullanımda bitkiye kesinlikle zarar vermez.
8-Toprağın su kaybını en aza indiren organik gübredir.
9-Bitkinin sıcağa ve soğuğa karşı arttıran arttıran mukavemetini ilk
ve tek organik gübredir.
10-Bitkinin kimyasal etmenler dahil her türlü gelişimine ket vurucu
etmenleri ortadan kaldırır.
11-Gübre kullanımın da çok çeşitliliği ortadan kaldıran tek organik
gübredir.hem kök hem yaprak hem de ürün gelişimi için kullanılır.
12-Dünyada alt ve üst gübre olarak ve her türlü bitkide ve ağaçta
kullanılan tek organik gübredir.
13-Toprağı renatüre ettiği için toprakta ekilen her türlü bitki de son
derece yararlı organik gübredir.
14-B5A dünyada tarım sektöründe yapılan ve yapılmış olan en büyük
buluştur.
B5A SIVI ORGANİK GÜBRESİNİ KULLANDIĞINIZDA FARKI DAHA İYİ
ANLAYACAKSINIZ.B5A’NIN HAKKINDA ANLATILANLARDAN DAHA FAZLA OLDUĞUNU
GÖRECEKSİNİZ.
B5A SIVI ORGANİK GÜBRE KULLANIMI
B5A sıvı organik gübre her türlü bitki ve tarım şartlarında güvenle
kullanılabilir.
Her türlü bitki ve her türlü tarım şartlarında;
1-Kök gübre olarak
2-Çimlenme esnasında
3-Ürün öncesi veya çiçeklenme öncesinde kullanımı tavsiye edilir.
Çok ihtiyaç duyulduğunda ürün oluşumunda dördüncü kez veya daha fazla
kullanılabilir.
Çok kullanımında kesinlikle bitkiye zarar vermez.
B5A KULLANIMINDA DİİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1-B5A gurubu gübreler veya toprak aktivatörlerinin tamamı sabah erken
veya akşam saatlerinde atılmalıdır.Güneş ışınlarını dik ve kuvvetli
olduğu zaman dilimlerinde  kullanılamamalıdır.(gün batımından 2 saat
sonra)
2- B5A uygulamalarında kullanılacak ekipman ve makineler öncellikle
çok iyi temizlemeli ve kimyasal ilaç kalıntısı bırakılmamalıdır.
3-B5A grubu gübre ve toprak aktivatörleri kesinlikle bir başka
kimyasal ilaç ve gübre ile birlikte kullanılmamalıdır.
4- Ekim yapılan arazide her hangi bir şekilde kimyasal ilaç (yabancı
ot ilaç veya haşarat ilaçları ) kullanımdan en az 10 gün sonra B5A
grubu ürünler kullanılabilir.
5- Yanmamış hayvan gübresi ile birlikte asla kullanılmamalıdır.
6- B5A grubu gübrelerinden istenilen verimin alınabilmesi için
kullanım zamanlarında toprağın ıslak olması gereklidir.
KULLANIM ŞEKİLLERİ  VE UYGULAMALARI:
KÖK VE TABAN GÜBRESİ OLARAK UYGULAMA:
Bitkilerin tamamında kök gübresi olarak kullanım aynıdır. Yetiştirecek
bitkinin türü  ağaç veya otsu bitki 8 birılık bitkiler. Her yıl
yeniden ekilip veya fide olarak dikilen bitkiler) olsun kökte uygulama
şekilleri aynıdır.
1litre B5A en az 300-400 litre su ile sulandırır. Sabah erken
saatlerinde veya gün batımını takiben (gün batımından 2 saat sonra).
Holder veya taraf gibi pulverizatör  ile ortalama olarak 7000 metre
kare alana eşit bir şekilde uygulanır.uygulanmada toprağın ala yaş
veya ala tav denilen (%45 nemli) durumda olmasına dikkat edilir.Takibe
aynı gün içerisinde sürülmesi önerilir . Aynı gün içerisinde
sürme ,kazayağı veya çapa makineleri ile toprak alt üst edilmezse
ertesi gün sabah erken saatlerde toprağı işlenmesi önerilir. B5A kök
gübre olarak uygulandıktan sonra en geç 10 gün içerisinde ekim
yapılmalıdır.
Önemli uyarı:Yukarıda verilen 300-400 It. Sulandırma suyu kullanılacak
en az sulandırma suyu miktarıdır. Sulandırmada kullanılan su miktarı
limitsiz artılırılabilir. Ama azaltılmaz. Verilen alan miktarı
azaltılabilir ama 7000 metre kare alandan fazlasına uygulama mevcut
sulama yöntem ve ekipmanları ile yapılabilir. (Yağmurlama, damlama,
spring, salma vs gibi sulama imkanları ile uygulama yapabilir.
BUĞDAYGİLLERDE BAHAR  UYGULAMASI:
Toplumumuzda gübre uygulamaları uygulama zamanlarına göre
isimlendirilmektedir. Şubat mart aylarında yapılan gübrelemeye bahar
gübresi veya çimlenme gübresi denmektir.
B5A sıvı organik  gübre veya B5A  grubu diğer gübrelerde uygulama
şöyle yapılmalıdır: Buğdaygiller dendiğinde akla.,buğday, arpa,
yulaf ,çavdar gibi bitkiler gelmektedir. Bu tür  bitkiler otsu ve
yılık bitkilerdir. Oldukça sık ekim yapılmaktadır. Türkiye
topraklarının büyük bir bölümünde bu tür bitkilerin ziraatı yapılır.
Baharda bitkinin boyu 5ile12 cm uzunluğa eşitliğinde B5A Mikroplazmik
toprak aktivatörleri veya sıvı organik gübre en az 300-400 litre su
ile sulandırır. Holder veya taral  gibi puverizatörleri ile
arazilerinin durumuna göre 3500-7000 metre kare alana eşit şekilde
uygulanır.
ARAZİNİN DURUMU NASIL TAYİN EDİLİR
Klasik kimyasal gübrelerle toprağın gübrelenmesine rağmen her yıl ürün
düşüşü yaşanıyorsa , o arazide kimyasal birikintinin aşırı olması
nedeniyle topraktaki tuz miktarında, kireç miktarında aşırı yükselme
ve organik madde miktarında 0,01 ‘lere  kadar düşüşler meydana gelmiş
olabilir. Lütfen uygulama yapılacak arazide toprak analizi yaptırınız.
B5A Grubu Gübreler Toprak Analiz Sonuçlarına Göre Nasıl Kullanılır:
Yapılan toprak  analizlerinde organik  madde miktarı 0-2  olan
topraklarda  1 litre B5A 3500 4000 metre kare alanda kullanılır .
organik 2-3  olan toprak türlerinde 4000- 5000 metre kare alanda
yapılır. Organik madde miktarı 3 ten yukarıda ise 5000-7000 metre kare
alanda kullanılması  önerilir.
B5A grubu gübreler  toprak  analiz sonuçlarına göre nasıl kullanılır
Yapılan  toprak  analizlerinde organik  madde miktarı 0-2 olan
topraklarda 1 litre B5A  3500 4000metre kare alanda yapılır. Organik
madde miktarı 2-3 olan toprak türlerinde 4000-7000 metre kare alanda
kullanılması önerilir.
B5A sıvı organik  gübre veya B5A grubu diğer gübreler, özellikle
yabancı ot veya zararlı böcek veya diğer mikrobik hastalıklara karşı
kullanılan (İnsektisit , fungisit , herbisit gibi)   ilaçlama
çalışmalarından en az 20-22 gün süreyle bitkilerde  büyüme ve
gelişmeyi durdulur bitki bu dönemde strese girer. Hava sıcaklarının da
artmasıyla  bitki gelişmeden ürüne dönmek zorunda kalır. Gelişmesini
tamamlamamış bir bitkide ürün oluşumu  gerçekleşmez.
İlaçlamanın 10 gün  sonrası 1 litre B5A en az 300-400litre su ile
sulandırılarak holder taral  ve her  türlü pulverizatörler ile eşit
miktarda önceden tayin edilmiş alana uygulanır. Toprak düzeyini
kapatmadığı sürece uygulama kökten  yapılmalıdır. Buğdaygiller ve
yoncagiller gibi bitkilerde  toprak  yüzeyi bitkilerce kapatıldığında
yapraktan uygulama yapılabilir
Nohut ,Burçak, Darı, Kimyon, Mercimek ve diğer bir yılık otsu
bitkilerde de, diğer tarla bitkilerinde de olduğu gibi yukarıda
belirtilen şekilde uygulama yapılır.
SEBZELERDE (TARLADAN) UYGULAMA:
1) EKİM  ÖNCESİ  UYGULAMA
    Yumru bitkiler (patates, turp, havuç, pancar  vs.) veya fide
olarak ekimi yapılan (domates biber salatalık patlıcan vs.) bitkiler
ekim yapılmadan önce toprak analizi, alan ve kullanılacak B5A gurubu
gübrenin miktarı göz önünde bulundurularak uygulama yapılacak alan ve
kullanılacak gübre miktarı tespit edilir. Tarla sürüm öncesi veya
işleme öncesi mevcut sulama sistemlerine karıştırılarak veya her türlü
pulverizatör ile tarlaya eşit miktarda uygulama yapılır. Aynı gün
içerisinde sürme, çapalama veya kaz ayağı ile işleme yapılması
önerilir. Uygulamayı takiben 7 gün içerisinde ekim dikim yapılmalıdır.
2-) BİTKİ GELİŞİMİ İÇİN UYGULAMA
Bitkinin topraktan çıkımından itibaren 4-8 yaprak olmasından sonra
yapılan uygulamadır. Fide dikimi yapılmış ise fide dikiminden sonra
uygulanır. Uygulama öncesi yabancı ot ilacı veya böcek ilacı
uygulanacaksa bu tür ilaçların uygulamasından 10 gün sonra B5A gurubu
gübreler kullanılabilir. Uygulama yine analiz sonuçlarına göre B5A
gurubu gübre miktarı gibi tespit edilir. Örneğin analiz sonuçlarında
organik madde miktarı 2 den düşükse 3500 m2 alana 1 lt. B5A gurubu
gübre en az 300-400 lt. suya karıştırılarak uygulama yapılır. Uygulama
için her türlü pülverizatör kullanılabildiği gibi mevcut sulama
sistemlerine de karıştırılarak uygulama yapılır.
3-) ÇİÇEKLENME VE ÜRÜN ÖNCESİ UYGULAMA
Tarla da açık yetiştirilen sebzelerde bitki geşimi tamamlayıp
çiçeklenmeye başladığı zaman çiçeklerin daha fazla döl tutması ve
çiçek dökümünün önlenmesi için kullanılır. Çiçeklenme öncesi kimyasal
ilaç kullanılmış ise kimyasal zirai ilaçların kullanımından 10 gün
sonra :B5A sıvı organik gübre kullanımı yapılmalıdır. Uygulama
yapılacak alan, alan/miktar olarak veya önceden yapılmış toprak
analizi sonuçlarına göre alan hesaplanmalıdır.
Örneğin 2000 m2 açık tarlamız var; toprak analiz sonuçlarında organik
madde miktarı 2 den düşük geldi. Daha önceden yoğun miktarlarda
kimyasal ilaç ve gübre kullandık. Bu durumda 1 lt. B5A en az 300-400
lt. suya karıştırılarak 3500 m2 alana uygulanır. Şayet 7000 m2 tarla
gübrelenecekse 600-800 lt. su ile karıştırılarak 7000 m2 alan (tarla)
gübrelenmelidir. Ayrıca B5A ürünlerinin kullanımında su miktarı ne
kadar çok olursa, o kadar olumlu sonuç elde ederiz.
SERALARDA UYGULAMA
1-EKİM VE DİKİM ÖNCESİ UYGULAMA
Uygulama öncesi toprak analizi sonuçlarına göre B5A gurubu gübre
miktarı ve kullanılacak alan tespiti yapılır. Mevcut sulama sistemler
veya pülverizatör ile uygulama yapılır. Uygulama esnasında seranın
havalandırılmasına dikkat edilmelidir. Uygulamayı takiben toprak
işlenerek ekime hazır hale gelir. Uygulamayı takiben 10 gün içerisinde
ekim veya fide dikme işlemleri yapılır.
2- BİTKİ GELİŞİMİNDE UYGULAMA
Bitkinin topraktan çıkmasından sonra 2-8 yaprak olmasından itibaren
B5A uygulanmalıdır. Ekim öncesi yapılan uygulama miktarı ve alana göre
pülverizatörlerle veya mevcut sulama sistemlerine karıştırılarak
seraya eşit miktarda uygulanması sağlanır. Bitki örtüsü toprak
yüzeyini kapatmadığı sürece kökten uygulama yapılması tavsiye edilir.
Çok özel durumlarda bitki mukavemetini arttırmak amaçlı hem kökten
hemde yapraktan uygulama yapılabilir.
           3-ÇİÇEKLENME ÖNCESİ, ÇİÇEKLENME VEYA ÜRÜN OLUŞUMUNDA
UYGULAMA
Seralarda kullanılan gübre ve ilaçlar nedeniyle bitkilerde
çiçeklenmede azalma veya çiçek dökümleri çoğalır veya üründe küçükken
dökülmeler oluşur. Bu durumların önlenmesi için ekimde tespit edilen
miktarlarda mevcut sulama sistemleriyle veya pülverizatörler ile B5A
uygulaması hem kökten hemde yapraktan yapılabilir. Uygulama da 1 lt.
B5A en az 300-400 litre suyla karıştırılır. Su miktarının fazla
olmasında yarar vardır.
        AĞAÇLARDA UYGULAMA
AĞAÇLARDA İLK UYGULAMA
Her türlü ağaçlarda (üzüm asması, elma,
erik,armut,vişne,kiraz,zeytin,antepfıstığı,fındık vs.) ilk uygulama
aynıdır. Öncelikle toprak analizi yapılması önerilir. Toprak
analizlerinde ki organik madde miktarı göz önünde bulundurularak ve ;
dekara düşen ağaç sayısına göre alan miktarı tespit edilir. Örneğin
toprak analizinde ki organik madde miktarı 2 den düşük ise, 1000 m2 ye
30 ağaç düşüyorsa, 3500 m2 de 105 ağaç olduğu tespit edilir. Ağaçların
yaşı ve büyüklerine göre kullanılabileceği tespit edilir.
0-5 yaşlı ağaçlarda kullanılacak su miktarı = 5-10 lt.
5-10 yaşlı ağaçlarda kullanılacak su miktarı = 5-15 lt.
10-15 yaşlı ağaçlarda kullanılacak su miktarı = 10-20 lt.
             15 yaşından büyük ağaçlarda kullanılacak su miktarı
=20-40 lt. olmalıdır.
Yukarıdaki formatlarla ağaçların büyüklükler ve yaşlarına göre ağaç
başına harcanacak su miktarı tespit edilir. Örneğin 15 yaşında
ağaçlarınız var; ağaç başına 20 lt. su düzenlenir. 105 ağaçta 2100 lt.
suya 1 lt. B5A gurubu gübre konur. İlk uygulama ağaçların yaprak veya
çiçek gözlerini oluşturmaya başlamadan 10 öncesinden köklere yapılır.
Uygulama şekilleri mevcut sulama sistemleriyle veya pülverizatörlerle
yapılabilir. Uygulama, ağaçların bulunduğu alan komple yapılmalıdır.
Toprak uygulamanın yapıldığı gün çapalama veya sürme şeklinde
işlenmelidir.
MEYVE AĞAÇLARINDA İKİNCİ UYGULAMA
İkinci uygulama ağaç türlerine göre değişir. Elma, armut, erik, vişne,
kiraz, ceviz, fındık, şeftali, kayısı türleri, badem, dut, antep
fıstığı, portakal, mandalina , limon ,greyfurt, nar, ayva, incir vs.
ağaçlarda uygulamalarda kullanılacak su ve gübre miktarları ilk
uygulamadaki miktarlarda olmalıdır. Uygulama zamanı çiçeklenme ve
çiçeklenmeden sonraki 10 günlük süreç içerisinde yapılmalıdır. Bu
dönemlerde  kimyasal ilaç kullanma zorunluluğu varsa kimyasal ilaç
kullanımını takiben 5 gün sonra uygulama yapılmalıdır. Uygulama şeklin
aynısı olabilir veya hem yapraktan hem kökten veribilir
MEYVE   OLUŞUMU  VE SONBAHAR UYGULAMALARI :
a-) meyveler belirli büyüklüğe gelmeye başlamasıyla dökülmeler ve
kurtlanmalar başlar. Hatta soğukve sıcaktan, hastalıklardan,veya dış
etmenlerden dolayı meyve üzerinde lekeler ve kalitede düşüşler olur.
Meyvelerden bu tür olumsuzluklardan oluşmaması. İçin meyvelerin
oluşmasından yaklaşık bir ay öncesinden itibaren B5A uygulaması
yapılmalıdır. Uygulanacak  alan, güre ve su miktarıilk uygulama
miktarlarınca olmalıdır. Uygulamalar bütün aşamalarda sabah erken
saatlerde veya akşam gün batımından sonra (gün batımından en az 2 saat
sonra) yapılır . uygulama sıcaklıklarına göre su miktarı
artırılmalııdr.
b- ) Ağaçlarda diğer bu uygulama şekilde  şu şekildedir;Gübreleme
yapılacak ağaçların yaklaşık olarak gövdeden 1-1-5 metre mesafeden en
az 15-20cm derinliğinde ağacın etrafına daire şekilde hendek
açılır .yukarıdaki de belirttiği gibi sulandırılmış B5A açılan hendeğe
gezdirerek dökülür .hemen arkasından hendek kapatılır.
ÜZÜM ASMASINDA, ZEYTİNDE VE ANTEP FISTIĞINDA İKİNCİ UYGULAMA
Zeytin ve üzüm asmalarında seenenein ilk yapraklarının açmasıyla ve
filizlerin sürdürmesiyle ikinci uygulama yapılır .B5A uygulaması
ağacın yaşı ve arazinin analizine göre testpit edilir.
ÜZÜM ASMALARINDA YAŞLARINA GÖRE KULLANILACAK SU MİKTARI
0-5 yaşlı asma fidanlarında kullanacak su miktarı =5-8 ıt
5-10 yaşlı asma fidanlarında kullanılacak su miktarı= 5-14 ıt
10 yaşlarından büyük asma  fidanlarında kullacak su miktarı =8 – 20
ıtü
Su miktarındaki değişkenlik bölgelerin kuraklığı, mevsimlere göre
değişkenlik gösterdiği içindir.
ZEYTİNLERDE VE ANTEPFISTIKLARINDA YAŞLARINA GÖRE KULLANILACAK SU
MİKTARI
0-5 yaşlı zeytin ve antep fıstığı ağaçlarında kullanılacak su miktarı
5-12ıt
5-10 yaşlı zeytin ve antep fıstığı ağaçlarda kullanılacak su miktarı
8-18 ıt
10-20 yaşlı zeytin ve antep fıstığı ağaçlardan kullanılacak su miktarı
14-24 ıt
20 yaşından büyük zeytin ve antep fıstığı  ağaçlarında kullanılacak su
miktarı 18-35ıt
yukarıda belirtilen su miktarları asgari kullanılması gereken su
miktarları dır. Mevsim yağışları veya yağışları veya toprak nemine
göre kullanılacak su miktarı belirlenir.
Kullanılacak gübre, arazi ve toprak yapısı tespit edildikten sonra
mevcut sulama sistemler ile pülverizatörler ile yapılır. Bu tür
ağaçlarda yaprak ve meyvelerde anormallikler gözlendiğin de yapraktaki
uygulamada 1lt B5A =400 lt su formülüne göre hazırlanır ve 5000metre
kare alanda yapraktan uygulanır. Bu uygulama akşam saatlerinde
yapılmalıdır.yapraktan yapılan uygulama sonrası yaprak en geç 1 gün
sonra su ile yıkanmalıdır.(gübreler gibi bitki yapraklarına su
atılmalıdır.)
ÜZÜM ASMASI, ZEYTİN VE ANTEP FISTIKLARINDA ÜÇÜNCÜ UYGULAMA
Bu tür ağaçlarda B5A’ya karıştırmada kullanılan su miktarı ve mevsim
kuraklığına göre %50 oranlarına kadar arttırılabilinir. Normal
şartlarda yukarıdaki çizelge esas alınmalıdır. Bu dönemler sıcakların
en fazla olup ürün gelişmesinin en çok etkilendiği dönemlerdir. Antep
fıstıkları iç yapmadan dökülmeye başlar, zeytinlerde yağ ve kalite
düşer, üzümlerde lekeler ve salkımlarda bozulmalar başlar. Bu dönem de
B5A uygulaması şöyle olmalıdır:topraktaki organik madde
miktarı,ağaçların yaşı ve büyüklüğüne ve arazinin büyüklüğüne göre
kullanılması gereken B5A miktarı tespit edilir. Ağaçların etrafları
gövdeden  1-2 metre uzağında 15-20 cm derinliğinde daire şeklinde
hendek açılır. Sulandırılmış gübre bu hendeklere ağaç başına düşen su
miktarınca dökülür. Aynı gün içerisin de ,hatta hiç vakit kaybetmeden
hendekler kapatılır.
BU DÖNEMDE YAPRAKLARDA KESİNLİKLE UYGULAMA YAPILMAZ
ORAGANİK TARIM KLAVUZU — TÜRKİYE DE ORGANİK TARIM NASIL YAPILIR.
Dünya ve Türkiye tarım mevzuatlarına göre bir bölgede organik tarım
yapılabilmesi için organik tarım yapılacak arazinin 20 km. çevresinde
4 yıl süresince klasik kimyasal gübreli hormonal veya kimyasal tarım
ilacı kullanılmamalıdır. 5. yıl organik tarım çalışmaları başlar. 5.
yapılan ziraat çalışmalarında ve önceki 4 yıl süresince kesinlikle
kimyasal gübre ve kimyasal tarım ilaçları kullanılamaz. Elde edilen
ürünün organik tarım sertifikasyonu yapılan kurumlardan sertifikası
alındıktan sonra organik ürün olarak piyasaya arz-ı gerçekleştirilir.
KİMYASAL GÜBRE ve KİMYASAL İLAÇLAR NELERDİR.
Kimyasal gübreler üzerinde organik özellik belirtilmeyen her tülü
gübre toprak düzenleyici enzim içerikli gübrelerin tamamıdır. (DAP,
20-20,trible,üre,azot vs.)
Kimyasal ilaçların ise içeriğinde insektisit (böcek ve haşarat
ilaçları) herbisit (yabancı ot ilaçları) fungisit kimyasal içeriğinde
zehirli maddeler bulunmaktadır. Bu ilaçlar türlerine göre sıvı veya
katı şekillerde piyasaya arz edilirler. Yabancı ot ilaçları genelde
esterli veya aminli olarak tanınırlar. Son yıllarda yer altı sularının
aşırı kirlenmesi ve azalmaları nedeniyle esterli ot ilaçlarının
kullanımı tamamen yasaklanmış olup aminli ot ilaçlarının kullanımında
da kısıtlamaya gidilmesi için bir takım çalışmalar yapılmaktadır.
ORGANİK TARIMIN ÖNEMİ
Son yıllarda organik tarım daha iyi anlaşılmaya başlamıştır. Organik
tarımının öneminin anlaşılmasının en önemli etmenlerini şöyle
sıralayabiliriz.
1- Son 2 yılda kanser vakalarında ki artış % 339 dur. Bunun en önemli
nedenlerinden birisi kimyasal gübre ve kimyasal tarım ilaçlarının
bitki ve ürün üzerinde oluşturduğu ve organizmalarda mutasyona neden
olan kimyasal birikintilerdir.
2- Kimyasal gübre ve kimyasal tarım ilaçlarının yer altı sularında
aşırı kirlenmeye yol açtığı ve yer altı sularının daha derinlere
inmesinin en önemli nedenlerinden birisi olduğunun daha iyi
anlaşılmasıdır.
3- Kimyasal gübrelerin hormonların ve bir kısım kimyasal tarım
ilaçlarının toprakta yaşayan organizmaların ve mikroorganizmaların
ölmelerine neden oldukları açık bir gerçektir. Ayrıca yaban hayatının
% 98 e varan bir bölümünü yok ettiği tespit edilmiştir. Örneğin bir
solucanın 1 yılda işlediği toprak miktarı 1 traktörün 1 saatlik
çalışmasına denk olduğunu yapılan araştırmalar göstermiştir.
İlaçlanmış tarlalardan bırakınız solucan, karınca vb. hayvanlar ile
bir kısım mikroorganizmaların ayrıca bu tarlalarda ki ürünlerde
bulunan kuşlarda toplu kuş ölümleri (bıldırcın, keklik vb. ve diğer
kuş türlerinde yok olma aşaması geldiği tespit edilmiştir. Buna benzer
bir sürü faydalı canlıların yok olduğu ve zararlı canlıların artışı
organik tarımın öneminin daha iyi kavranmasına neden olmuştur. Çünkü
ekolojik denge tahrip edilmektedir.
4- Kimyasala dayalı tarımda her yıl azalan verimli içerik kalitesi
açısından son derece düşük kaliteli yada kalitesiz ürünler oluşmaya
başlamıştır.
5- Kimyasala dayalı tarımın her yıl toprakları işlevsiz hale getirdiği
ve son 10 yılda Van gölünün 26 kat alanın çöl haline gelmesine sebep
olduğu tespit edilmiştir.
Dünya bilim adamları tarafından yapılan açıklamalara göre küresel
ısınmanın en önemli nedeni kimyasallara dayalı tarımdır.
Kimyasala dayalı tarım: bu yönlerinden bakıldığında kesinlikle
yapılmaması gereken bir tarım yöntemidir. Kimyasala dayalı tarımın
zararları her geçen gün artmaktadır. Bu yüzden de insanlık için
üzerinde yaşayabileceğimiz bir dünya için kimyasal tarımdan vazgeçip
organik tarım yapmak zorundayız. Zararın neresinden dönülürse kardır.
Her üretici çocukları için doğru bir karar alarak organik tarıma
geçmek zorundadır. Unutmamalıyız ki biz bu toprakları atamalarımızdan
emanet aldık. Çocuklarımıza daha iyi bir dünya ve miras bırakmak
istiyorsak hemen hemen bütün gıdamızı karşılayan toprağı yok etmemek
ve bir an önce organik tarıma geçmek zorundayız. Atalarımızın
kanlarla, savaşlarla, şehitler vererek kazandığı toprakları şimdi
kimyasal ilaçlarla, gübrelerle kaybedemeyiz.
TARIMDA YAPILAN YANLIŞLIKLAR
1- Öncelikli olarak tarımda yapılan en büyük yanlışlık anız ve bitki
artıklarını yakma olayıdır.
Türk çiftçisi bu konuda kim ne derse desin büyük hatalar yapmıştır ve
yapmaya devam etmektedir. Bitki atıkları ve anız yakma faaliyetlerinde
gübre olabilecek bitki artıklarını yok ettiğimiz gibi toprakta yaşayan
ve ekolojik denge içerisinde çok büyük görevleri olan canlı ve
organizmaları (karınca,solucan ve diğer toprak işleyen böcekler) ve
mikroorganizmaları yok etmekteyiz. Anız ve bitki artıkları yakılan bir
tarlada gübreleme ve toprak işleme maliyetleri ortalama olarak % 36
artarken üründe ve kalitede % 50 lere varan düşüşler olmaktadır.
Yakmak insana yakışan bir hareket asla değildir. Avrupa ve gelişmiş
ülkelerde yakma işlemi insanlık ayıbı ve suçu sayılmaktadır.
Vicdanlarımızda böyle demiyormuydu.
2- Esterli yabancı ot ilaçlarının kullanımı
insektisit,herbisit,fungusit türü kimyasal ilaçların aşırı kullanımı.
Toprak yapıları bölge bölge değişim gösterir.Örneğin adı x olan bir
yabancı ot ilacı adı x olan bir yabancı ota karşı üretilmiş olsun. Bu
ilaç Fransız yada Hollanda patentli olsun. Fransa da veya Hollanda da
ki otun yapısı Türkiye deki otun yapısı ile aynı değildir. Ayrıca
toprak yapısı da farklıdır.o nedenle en az dozdan başlayarak yavaş
yavaş arttırarak etkili olacağı dozun tespit edilmesi gerekir.
Bilinçsizce dozlarda yabancı ot ilaçlarını kullanarak yer altı
sularımız kirlenmiştir. Yer altı sularımız şimdi daha da çok derinlere
indir. Üretilen ürünler kanserojen etki yapmaya başladı. Ürün kalitesi
o kadar çok düştü ki anlatılamaz, toprağın normalde organik madde
üretmesi ve depolaması gerekirken, oluşan organik maddeleri yok eder
hale gelmiştir. Sadece esterli ot ilaçlarımı yapıyor bunu ? hayır
aminlisi de aynı… kısacası biz kimyasalın her türlüsüne karşıyız.
50 gr. Deterjanı 1 lt. su ile sulandırıp toprağa attığımız o toprak
kendisini 23 yılda temizleyebiliyor. Olayın toprağımız için ne kadar
vahim görülmektedir.
3- Kimyasal gübrelerin Kullanılması : Kimyasal gübrelerin zararları
konusunda Mustafa Kemal Atatürk  üreticilere söyle bir konuşma
yapmıştır. "EFENDİLER !… SİZLERE MODERN TARIM TEKNİKLERİ ADI ALTINDA
EMPOZE EDİLMEYE ÇALIŞILAN GÜBRELEME TEKNİKLERİNİN, HER YIL %20 LERE
VARAN DÜŞÜŞ YAŞATACAĞINI, %35 LERE VARAN MADDİ GİRDİLERİNİZİ
ARTTIRACAĞINI, ÇEŞİTLİ HASTALIKLARIN ARTACAĞINI VE BEŞ YIL SONRA BEN
BEŞ YIL ÖNCE ALDIĞIM ÜRÜNÜ ALAMIYORUM DİYE YAKINACAĞIZI BİLSEYDİNİZ
İSTERMİYDİNİZ"
Köylüler hep bir ağızdan "İSTEMEZDİK" demişler. Şimdi ise değil
kimyasal gübre hormonlar kullanılıyor. Pazardan domates alıyorsunuz 3
gün sonra aldığınız domatesin gramajı artıyor. Avrupa Birliği
ülkelerinde kullanımı yasak olan kimyasal gübre ve ilaçlar neden
Türkiye de kullanılıyor. Dağda ki araziler hiç gübrelenmeden, hiç
kimyasal ilaç kullanılmadan bitki ve ağaç yetişiyor; bunlarda toprak
ve bitki hastalıkları olmuyor da neden sizin tarlanızda bitki
büyümüyor, neden sizin tarlanızda hastalıklar bitmiyor.
Türkiye de son 10 yılda 24 tane Van Gölü kadar alan çölleşmiştir.
Nevşehir toprakları patates ziraatine kapatılmıştır. Yok ettiğimiz
topraklardan yarın ne isteyeceksiniz? Tarlada kalan sapın, dökülen
yaprağın, otun harikulade bir gübre olduğunu bilmiyor musunuz acaba?
4- Tarlaların yanlış ve derin sürülmesi;
Köylümüzde şöyle bir kanı var; "toprağın etkili kısmı daha
derinlerdedir" Yanlış; çünkü organik maddeler hiçbir zaman derinlere
inmez. Organik maddelerin toprak yüzeyinde kalmasını sağlayan dengeyi
bitkiler oluşturur. Çöl topraklarda ve toprak özelliğini kaybetmiş
topraklarda organik madde yer altı suları ile birlikte derinlere
inmektedir. Derine su ile inmiş organik maddeleri değil traktörle
tankla sürseniz yer üstüne çıkaramazsınız. Boşuna traktöre ve mazota
masraf etmeyin.
Eğimli araziler eğime paralel sürülüyor. Çünkü kolayı bu. Oysa
arazilerin eğime dik sürülmesi gerekmektedir. Eğime paralel sürülen
topraklarda erozyon  %80 daha  fazla oluşur. Bu tür işlenen
topraklarda rüzgarla dahi toprak kaybı (erozyon) yaşanır.
5-Hibrit tohumların kullanılması
Bu gün Avrupa Birliği ülkelerinde hibrit tohumu 10 yıldan beri
kullanılmamaktadır. Neden ? Şöyle düşünelim. Gözle görülmeyen en küçük
canlıdan en büyük hayvana , insanından bitkilerine kadar bütün
canlılar neslini devam ettirmeye çalışır. Üreme eğilimindedirler.
Bitkiler tohum yapar. Hayvanlar eşleşir. Mikroorganizmalar mitoz veya
mayoz bölünme ile çoğalırlar. Hatta kanser hücreleri bile çoğalmaya
çalışırlar. Her türlü mücadele neslinin devamı içindir. Sizlere sorsak
çocuklarımıza iyi bir şeyler bırakmak için veya çoluk çocuğumuz için
çalışırız diye cevap verirsiniz.
Sağlıklı olan her canlı üreme işlevini yerine getirir. Hasta bir
insanın çocuğu olurmu ? Olmaz. Peki tohumlarda genetik modifikasyonla
zürriyetlerinin önüne geçilmesi ne demek ? biz söyleyelim hastalık
demek, sağlıksızlık demek. Tarlamıza hastalık ekiyoruz. Canlıların
genlerinin en rahat oynanma şekli virüsleri kullanarak yapılan
çeklidir. Mesela karaciğer sirozunun Hepatit B, Hepatit C virüslerince
oluştuğu tespit edilmiştir. Bu virüsler tohumdan bitkiye, hayvana ve
insana geçiyor olmasın.
5- Gündüz sulama işlemi;
Gündüz yapılan sulamalarda özellikle güneşli havalarda yapılıyorsa,
sulama suyunun çok ama çok büyük bir kısmını buhar yapıyoruz demektir.
(%30-70) Toprak soğuduktan sonra veya gün doğmadan önce sabahın erken
saatlerinde yaparsanız hem daha az su kullanırsınız hemde daha az
masraf etmiş olursunuz.
a-) Yaprak üzerinde oluşan damlacıklar mercek görevi görerek
yaprakların yanmalarına neden olur. Ayrıca sıcaklığı muhafaza ettiği
için kaynama yapacağından dolayı damlacığın kapladığı alanın 12 katına
kadarlık bir alanda deformasyon yapar. Bu durum bitkiyi sürekli yaprak
yenilemeye zorlar. Sürekli yaprak yenileyen bir bitki üründe düşüş
yapar.
b-) Gündüz yapılan sulamalarda kullanılan su miktarı %30 ile %70
arasında buharlaşır. Bu da kıt olan su kaynaklarımızın tükenmesine
neden olur. Her gün suyun kıtlığını ve önemini, yaşanan kuraklıklarda
ve küresel ısınmada anlıyoruz .
c-) Gündüz yapılan sulamalarda fazla su kullanıldığı için tarlalarda
göllenme ve bitki köklerinde çürümelere neden olmaktadır.
      7- Şelatlama ve tohum ilaçlama;
Tohumların şelatlanması ve tohumların ilaçlanmasına neden ihtiyaç
duyulmuştur önce bunu anlatalım:
Kimyasal gübreler ve tarım ilaçları ürünlerin üzerinde genetik
mutasyonlara neden olmaktadır. Bu mutasyonlar ürünlerde bir takım
arızalar yapar. Bu arızaları aza indirgemek için kimyasallarda
tohumdan filiz çıkışını hızlandırma yöntemleri araştırılmış ve yanlış
olsa da bu yöntemler kabul görmüştür. Çünkü işin kolayı budur.
8-Yaban hayatının %98 gibi bir kısmı neden yok olmuştur.
Eskiler hep anlatırlar; eskiden şöyle keklik yakalıyorduk, böyle
bıldırcın avlıyorduk, bizim dağda geyikler olurdu, toy kuşları uçardı,
sülün yaşardı şuydu buydu vs. şimdi hayvanları hayvanat bahçesinde
görebiliyoruz. Ne oldu bu hayvanlara? Arkasından köylüler ekliyorlar;
"bir ot ilacı aldım, tarlaya attım ertesi gün 7 tane tavşan ölüsü,
veya yavrularıyla beraber keklik, ve bıldırcınlar ölmüşler.. Ne
kuvvetliymiş bee meret"… diyor.
Üretici kardeşim yaban hayatının %86 ile %98 in kimyasal tarım
ürünleri yüzünden yok olduğunu biliyor musun ? Bundan sonra o ölen
hayvanların ve ölecek hayvanların sorumluluğunu üzerinde taşıyabilecek
misin? Yaban domuzlarını hiç sevmezsiniz ama dağları onlar olmasa kim
çapalayacak ? kim sürecek ? En zararlısının dahi ekolojik denge
içerisinde büyük faydaları vardır. Yılanlar yok olmaya başlayınca
tarlanı fareler istila etmeyecek mi ?
      9- Hayvan dışkılarının organik gübre adı altında bilinçsizce
kullanılması;
Günümüzde furya haline gelen çeşitli hayvan dışkılarının direk tarlaya
serilmesi yanlışlıkları moda oldu. Bazı bölgelerde kanatlı hayvan
dışkısı, bazı bölgelerde yarasa dışkısı, bazı bölgelerde büyük baş
hayvan dışkısı, bazı bölgelerde de küçük baş hayvan dışkısı tarlalarda
gübre olarak kullanılmaktadır.Hayvanın türü ne olursa olsun sindirim
sistemindeki enzimlerin etkileri yok edilmedikçe o tarlaya ve ürüne
zarar verebilecek durumdadırlar. Örneğin; genelde ve en çok büyük baş
hayvanların karaciğerlerinde üretilen katalaz enziminin 28,5 gramı
500.000 lt. sütü 1,5 saatte yok edebilecek kadar güçlüdür. Bu
enzimlerin etkileri zamanla azaldı diyelim. Bu kez de kurtlanmalar
başlar. Buğday, arpa, nohut vs. gibi bitkilerin köklerini kurt kesmeye
başlar. Kısaca bilinçsiz kullanılan hayvan dışkısı veya diğer bir
deyimle hayvan gübresi tarlada ki bitki ölümlerine ve tarlanızda
zararlı kurt oluşumuna neden olmaktadır. Ayrıca hayvanlarda kullanılan
kimyasal ilaç ve antibiyotiklerin büyük bir kısmı hiç bozulmadan dışkı
ve idrar yoluyla dışarı atılır. Bunlarda toprakta kimyasal
birikintilere yol açar. Antibiyotikler bilindiği gibi mikro organizmal
canlıları öldürücü özelliğe sahiptir. Topraktaki mikroorganizmaların
da yok olmalarının nedenlerinden sayılmaktadır.
10- Buğday ekimi sırasında tohumların çıkışını arttırmak için
kullanılan kimyasallar;
Genelde toprağa atılan tarım ilaçları nedeniyle, bitki gelişiminin
önüne geçilmektedir. Gelişmesi engellenen veya tam gelişemeyen bitki
tohumları yeterli olgunluğa erişemez. Olgunluğa ulaşamayan bitki
tohumlarının çıkış kapasiteleri de azalmaktadır. Zaten çıkış imkanı az
olan  tohumların çıkış güçlerini arttırmanın tek yolu hormon veya ağır
kimyasallardan geçer. Bu kimyasallar  toprakta da yok edilemediği gibi
bitki ve üründe de birikintiler yapar. Bu birikintiler de insan ve
doğa sağlığı için son derece zararlıdır.
TOPRAKTAKİ KİMYASAL BİRİKİNTİNİN ÖNÜNE NASIL GEÇİLİR ?
Günümüzde toprak kirliliği gittikçe artmaktadır. Daha da önemlisi
küresel ısınmayı en çok tetikleyen unsurlardan en önemlisi toprak
kirliliğidir. Toprak kirliliğinin artışında öncelikle kimyasala dayalı
tarım, sanayi ve nükleer atıklar, eksoz gazları ve sera gazları rol
oynamaktadır. Toprak kirliliğinde ki çok çeşitlilik organik tarıma
geçmeyi tamamen önlemektedir. Örneğin kimyasal tarım yapılan
topraklardan buharlaşan kimyasallar, rüzgarla taşınarak onlarca
kilometre uzaklıktaki bir başka tarlaya yağmurla düşebilmektedir.
Günümüzde organik tarım yapılan bölgeler de bu kötü koşullardan aşırı
derecede etkilenmektedir. Bu nedenle organik tarıma kısım kısım geçmek
çok uzun bir sürece yayılacaktır.
Organik tarıma geçebilmek için öyle bir toprak aktivatörü olması
gerekir ki ; (toprağı kimyasallardan temizleyen, renatüre eden)
toprağı kimyasal birikintilerden çok kısa zamanda yok edebilsin.
Günümüze kadar böyle bir ürün tarım alanında henüz bulunmamıştır.
Bizler B5A yı 7 yıllık bir araştırmanın ve çalışmanın sunucunda ve
binlerce tarım üreticisi ile birlikte uygulamalar yaparak piyasaya arz
etmiş bulunuyoruz.
B5A sıvı organik gübre, toprağa uygulanır uygulanmaz dünyada en kısa
süre içerisinde etkilerini gösteren, bir başka muadili olmayan bir
üründür. Toprağa uygulanarak topraktaki mikroorganizmaların artışını;
ve bu mikroorganizmaları replike ederek daha dirençli ve daha güçlü
olmasını sağlayan ORGANİK BİR GÜBREDİR. Böylece çözülmesi ve
parçalanması en güçlü olan kimyasalları yok ederek etkisiz hale
gelmesini sağlar. Bir diğer özelliği de içersinde peptid, dipeptid,
tripeptid ve polipeptid protin zinciri sayesinde bitkinin
ihtiyaçlarının tamamını toprakta oluşumunu ve topraktan almasını
sağlamasıdır.
Tarımda kimyasal birikintinin önüne, kimyasal birikintiyi olduğu yerde
yok etme ve takip edecek kimyasal birikintileri topraktaki
organizmaları güçlendirecek ve çoğaltarak ( toprağı güçlendirerek)
geçmek mümkündür.
Normalde organik tarıma geçiş dönemi oldukça uzundur. (5yıl) önemli
olan bu geçiş döneminde kısaltmak olduğu özellikle B5A grubu toprak
ıslah ürünlerinin önemi artmaktadır.
B5A insanlık adına, Türk Milleti adına sunulmuş bir üründür.
Önemli uyarı : Şayet tarlanızda anız ve bitkisel artıklar yakılıyorsa
ve kimyasal gübre  ve zirai ilaç kullanma zorunluluğunuz varsa, bu tür
uygulamanın tatbikinden 10 gün sonra B5A SIVI ORGANİK GÜBRE
uygulanabilir. (Anız yakılması kesinlikle doğru değildir.)

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s