Bitkiler Hakkinda Temel Bilgiler ve Bakım

Bitkiler Hakkinda Temel Bilgiler ve Bakım

Nem

Bitkilerin yetiştirilmesi ve gelişmeleri için gereken besin maddelerini kökleri aracılığıyla emdikleri su ile birlikte alırlar. Saksıdaki toprak, dinlendirilmiş musluk suyu ile sulanırsa kompost da bulunan besin elementlerini alabilir. Bir süre sonra toprak fakirleşir veya besin maddeleri süzülüp gider. Bu sebeple bitkilere düzenli zaman aralıklarla, hafta da bir veya onbeş günde bir, suya eklenmiş bitki besini etkisinde artı olarak besin maddesi verilmesi gerekmektedir.

Bitki için yarayışlı bitki besin maddelerinin çeşitli tipleri vardır. Bunlarla birlikte daima kullanılması bitki için en uygun yöntemdir.

Çok sayıda besin elementini içerdiği için yağmur suyu musluk suyundan daha yararlıdır. Bu sebeple yapılabiliyorsa yağmur suyunun bitkilere püskürtülmesi en iyi yöntemdir. Bu sadece bitkilere yararlı olmaz, aynı zamanda kireçsiz su olduğu için yapraklar üzerinde oluşan beyaz lekeleride azaltmış olur.

Püskürtme yöntemi özellikle kışın soba veya kalorifer sebebiyle kurulaşan ortamda daha büyük önem teşkil eder.

Bitkiler yaprakları arasında iyi bir biçimde dağıtılmış buharla veya suya gereksinim duyarlar. Fazla su bitkiye zarar verebilir.

Bitkiler için Uygun Toprağın Hazırlanması

Ev ve sera bitkilerinin çoğunluğu hafif asitli topraklardan, bazıları da nötr topraklardan hoşlanır. Bitkilerin sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi için toprak dikkat edilmesi gereken en önemli unsurdur. Bitkiler için uygun toprakların hazırlanması aşağıda anlatılmaktadır.

Doğal (Nötr) Toprakların Hazırlanması

Bu tip topraklardan hoşlanan bitki sayısı az olmasıyla birlikte bazı türler için geçerli toprak çeşididir. pH değeri 7 ve yukarısı olması gerekmektedir. Bazı bitkiler için en uygun topraktır. Hazırlanacak bu toprak iki şekilde formüle edilebilir.

1 kg çiftlik gübresi ile karıştırılmış bahçe toprağı + 500 gr nehir kumu + 500 gr killi toprak; karıştırılarak ev ve sera bitkileri için uygun toprak hazırlanır.

500 gr nehir kumu + 500 gr çiftlik gübresi ile karıştırılmış bahçe toprağı + 1 çay kaşığı sönmüş kireç; karıştırılarak ev ve sera bitkileri için uygun toprak hazırlanır.

Hafif Asit Toprak Hazırlanması

Ev ve sera bitkilerinin birçoğu bu karakterdeki topraklarda daha iyi yetişir ve bu tip toprakları sever. pH değeri 5-6,5 arasında olması gerekmektedir. Asit karakter, harca katılmış yarı çürümüş yapraklardan ileri gelmektedir. Toprakta kireç bulunmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir, aksi taktirde bitkiye zarar verir. Kireç toprağın pH değerini artırır. Hazırlanacak toprak iki şekilde formüle edilebilir.

500 gr yaprak çürüğü + 1 kg funda yaprağı + 500 gr hafif killi çiftlik gübresi karıştırılmış nehir veya dere kumu; karıştırılarak sera ve ev bitkileri için uygun toprak hazırlanır.

500 gr kumlu funda yaprağı + 500 gr torf toprağı + 1/2 çay kaşığı suni gübre; karıştırılarak hemen bütün ev bitkileri için uygun toprak hazırlanır.

Toprak Çeşitleri

Sera ve ev çiçekçiliği için, türlerin isteklerine göre değişik topraklar kullanılır. Bu kullanılacak topraklar aşağıda anlatılmaktadır.

1. Killi Toprak: Sert ve az geçirgen özellikli, kırmızı renkli toprak çeşididir. Killi toprak kışın nemli ve ağır olur. Sıcak havalarda sertlerşir ve kurur. Bitki çeşidine göre belirli miktarlarda kullanılır. Besin maddesi değeri bakımından yoğundur. Nemli toprağı seven bitkiler için bu tip topraklar uygundur.
2. Komposto: Bu tip topraklar; bitki parçaları ve organik madde artıklarının çürütülmesinden meydana gelen topraktır. Bu tür toprakların kullanılması için en az 1-2 yıl dinlenme süresine gereksinim vardır. Bu dinlenme süresi sonucunda elde edilen toprak daha verimli olur. Besin maddesi değeri bakımından yoğun topraklardır.

1. Torf: Bu tip topraklar; bataklık bitkilerinin uzun süre su altında kalarak çürümesinden meyadan gelen topraklardır. Besin maddesi değeri bakımından zayıf topraklardır. Bu tip toprakların asidik özellikleri kuvvetlidir. Çok geçirgendir ve su tutma kapasitesi kuvvetlidir. Yeni bitki yetiştirilmesi için uyhulanan köklendirme işleminde kullanılacak en uygun toprak çeşididir.
2. Funda Toprağı: Funda toprağı üç çeşittir. Bunlar; çok kumlu, az kumlu ve yaprak çürüntüsü ile karışık topraklar. En iyi funta toprağı; beyaz kumu bulunan, dere veya vadi gibi yerlerden sel ya da yağmurların etkisiyle biriktirilip elde edilmiş topraklardır. Besin maddesi değeri bakımından zayıftırlar. Geçirgen ve hafif topraklardır.
3. Bahçe Toprağı: Bahçelerde tarım yapılırken kullanılan topraklardır. Bu tip toprak kullanırken; yanmış çiftlik gübresi ile toprağın karıştırılarak kullanılması istenilir. Besin maddesi değeri bakımından yoğun topraklardır. Orta derecede su tutma kapasitesine sahip topraklardır. Humus bakımından zengindir.
4. Yaprak Çürüntüsü: Bitki yapraklarının çürümesinden oluşmuş topraklardır. Genellikle kayın ağacı yaprakları kullanılmaktadır, bunun sebebi de besin maddesi bakımından yoğun olmasıdır. Besin maddesi değeri bakımından zayıftır. Bahçe toprağı ile karıştırıldığında geçirgen ve hafif topraklardır.

Bitkilerin Işık ve Sıcaklık İsteklerine Göre Sınıflandırılması

1. Tam Güneş ve Yüksek Sıcaklıktaki Bitkiler;
Bu gruba giren bitkiler evin güney kısmına bakan pencere kenarında yetiştirilmelidir. Minimum yaz sıcaklığı 16-20°C olması gerekmektedir. Bu sıcaklığa uygun bitkiler;
Ananas
Kalp kalbe karşı
Kolyos
Kaynana dili
Tavşan kulağı

2. Tam Güneş ve Orta Sıcaklıktaki Bitkiler;
Minimum yaz sıcaklığı 10-16° C olması gerekmektedir. Bu sıcaklığa uygun bitkiler;
Agav
Top Zambak Atatürk Çiçeği Krasula Falkata
Kaktüs
Çin gülü
Plesenk
Kaynana dili
Hurmaağacı
Kalachoe
Sardunya
Mum çiçeği

3. Tam Güneş ve Düşük Sıcaklıktaki Bitkiler;
Minimum yaz sıcaklığı 3-10° C olmalıdır. Bu bitkiler yazın balkonda veya bahçede de yetiştirilebilir. Bu sıcaklığa uygun bitkiler;
Aloe
Yumrulu kaktüs
Hurmaağacı
Çarkıfelek çiçeği

4. Hafif Gölge ve Yüksek Sıcaklıktaki Bitkiler;
Bu bitkiler; bol ışıklı ama direkt güneş ışığı almayan yerlerde yetiştirilmesi gerekmektedir. Minimum sıcaklık 16-20° C olması gerekmektedir. Bu sıcaklığa uygun bitkiler;
Alsümbül Cam güzeli Flamingo çiçeği
Begonya
Fil kulağı
Kalatea
Kordela
Frenkasması
Palmiye
Kroton
Kolyoz
Difenbahya
Kauçuk
Duvar sarmaşığı

5. Hafif Gölge ve Orta Sıcaklıktaki Bitkiler;
Minimum sıcaklık 10-16 C derece olması gerekmektedir. Bu sıcaklığa uygun bitkiler; Güzelhatmi Kuşkonmaz Begonya Kasımpatı Kılivya
Japon şemsiyesi Duvar sarmaşığı Telgraf çiçeği Kanarya otu

6. Hafif Gölge ve Düşük Sıcaklıktaki Bitkiler;
Minimum sıcaklık 3-10° C olması gerekmektedir. Bu sıcaklığa uygun bitkiler; Çanta çiçeği Siklamen Nertena Kanarya otu

7. Tam Gölge ve Yüksek Sıcaklıktaki Bitkiler;
Kışın sıcaklık minimum 16-20° C olması gerekmektedir. Bu sıcaklığa uygun bitkiler; Füjer Kalatea Difenbahya Drasana Kauçuk Maranta Kentiya Geyik boynuzu

8. Tam Gölge ve Orta Sıcaklıktaki Bitkiler;
Minimum sıcaklık 10-16°C olması gerekmektedir. Bu sıcaklığa uygun bitkiler; Kuşkonmaz Kuş yuvası Kordele Kılivya Şeflera

9. Tam Gölge ve Düşük Sıcaklıktaki Bitkiler;
Minimum sıcaklık 3-0° C olması gerekmektedir. Bu sıcaklığa uygun bitkiler; Fatsia Duvar sarmaşığı

Bitkiler için Uygun Sıcaklık Dereceleri

Birçok bitkinin sıcaklık istekleri birbirinden farklıdır. Örneğin; Afrika menekşeleri ve çöl kaktüsleri gibi bitkiler fazla sıcaklık isterler ve balkona veya bahçeye konuldukları zaman yaşamlarım sağlayamazlar. Düzensiz ve sürekli değişilen yerler, düzensiz sıcaklık değişikliği bitkilere zarar verir. Yazın sıcaklık kışa göre 5-10° C daha fazla olması gerekmektedir.

* Ev bitkileri için sıcaklık değerleri:
* 5-10°C
* Dayanıklı ev bitkileri için kış sıcaklığı.
* 12-13°C
* Bilinen ev bitkileri için minimum sıcaklık.
* 15-16°C
* Tropikal ev bitkileri için en düşük sıcaklık.
* 22-23°C
* Ev bitkilerinin büyük bir kısmı için maksimum sıcaklık.
* 27-28°C
* Yüksek hava neminde ev bitkileri için maksimum sıcaklık.

Sıcaklık

Bitkilerinin sıcaklık istekleri birbirinden farklıdır. Bitkilerin çoğunluğu tropikal yapıda oluşları nedeniyle 0 C derecenin altındaki sıcaklıklardan zarar görebilirler. Yüksek sıcaklık derecelerine, dayanıklı oluş şartlan havanın nemine bağlı olarak değişmektedir.

Bitkinin yaşlı veya genç oluşu ile sıcaklık gereksinimi arasında sıkı bir bağ vardır. Genç bitkilerin sıcaklık istekleri, yaşlı bitkilere göre daha yüksektir. Yaşlı bitkiler ise genç bitkilere göre sıcaklık değişimlerine daha dayanıklıdırlar. Ancak ortam sıcaklığındaki ani düşüş ya da yükselmeler sebebiyle yaprak dökülmesi, bitki renginde solukluk gibi problemlerle karşılaşılmaktadır.

Ev bitkilerinin kışın soba veya kalorifer gibi ısıtıcıların yanında bulundurulmaları yararlı değildir. Bitkinin kısa süre içinde kurumasına neden olur. Fakat sıcaklığın düşük olduğu zamanlarda bitkilerin özellikle pencere veya balkon kapısı kenarlarında bulunmamasına özen gösterilmelidir.

Işık

Günümüzde bitkiler çoğunlukla seralarda yetiştirilir. Bitkilerin doğal çevrelerinde ışığa ihtiyaçları olduğu için ev bitkilerine uygun miktarda ışık sağlanması gerekmektedir. Bitkilerin gerektiği biçimde gelişme ve büyümeleri için ışık çok önemli bir nedendir. Bitkiler pencere kenarına ya da yakınına konulduklarında sağlıklı geliştikleri gözlenmektedir.

Açık renkli bir ev duvarı karşısında bitkilerin daha iyi geliştikleri ve koyu renkli bir ev duvarı karşısında ise gelişmelerinin yavaşladığı görülmektedir. Eğer çiçekler karanlık bir yere konulmak zorunda kalırsa bu bitkinin iyi gelişmesi için yapay bir ışık kullanılarak çözüme kavuşulur.

Yapay ışık uygulamada en iyi bilinen yöntem Horasan lambaların kullanılmasıdır. Bitkiler başka bir odadan yansıtılmış ışık ile daha iyi gelişirler. Direkt ışık almayan bir odada bile bu yöntem uygulanıp, bitkiler uygun bir gelişme sağlayabilecek yeterli yansıtılmış ışığa kavuşurlar.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s